Panasonic -> Telekomunikacja i kopiarki -> Telefony bezprzewodowe DECT -> KX-TCD705 PD

 


PANASONIC
zamówienie  kontakt  cenniki  promocje  nowości

 
 

SOTERIS.PL Telekomunikacja

Zestawy nagłowne

Sprzęt komputerowy
RTV

Telefony
 bezprzewodowe
Telefony
przewodowe
Faksy Materiały
eksploatacyjne
Centrale
Tel. systemowe
Zestawy
nagłowne
 
cennik cennik cennik cennik cennik cennik  
Telefon bezprzewodowy DECT
Panasonic KX-TCD705 PD
 
TELEFON BEZPRZEWODOWY DECT
linia -> analogowa

Opis skrócony
Identyfikacja numeru przychodzącego*
Podświetlany alfanumeryczny wyświetlacz LCD
Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do wszystkich funkcji telefonu
Podświetlana klawiatura
Cyfrowy system głośno mówiący w słuchawce
Szybkie wybieranie zapisanych w pamięci numerów
Książka telefoniczna na 200 numerów
Możliwość odebrania połączeń dowolnym przyciskiem klawiatury
Połączenia konferencyjne i połączenia wewnętrzne
Wymienne obudowy słuchawek - opcja
Funkcja czasu i daty
Zróżnicowanie dzwonków i kolorów wyświetlacza
Możliwość zawieszenia na ścianie FOTO
Gniazdo do słuchawki nagłownej
*funkcja oferowana przez operatora sieci telefonicznej

Dostawca: Panasonic Polska Sp. z o.o.

 
KONIEC SPRZEDAŻY.
Następca KX-TCD500

Cennik Skontaktuj się z nami

Wszystkie modele bezprzewodowe

 
Akcesoria:
Dodatkowa słuchawka - KX-A115
Słuchawka nagłowna - KX-TCA89

Zobacz także:

Telefony bezprzewodowe SIEMENS

Telefony bezprzewodowe PHILIPS
   

 
OPIS PEŁNY
ZAKAZ KOPIOWANIA - Opracowanie stanowią własność firmy WWW.TELEKOM.COM.PL
 

SŁUCHAWKA

Obsługa menu w języku polskim

TAK

18 języków

Wyświetlacz

 TAK

3 linie po 16 znaków, podświetlany, 3 kolory, wskaźnik zasięgu stacji bazowej, poziom naładowania akumulatora (4 poziomy), data, czas

Klawiatura

TAK

podświetlana (tylko klawiatura numeryczna)
blokada

Alarm wibracyjny

NIE

 

Melodie dzwonka

TAK

20, możliwość ustawienia innych dzwonków dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych, alarmu i pagingu

Regulacja głośności dzwonka

TAK 

4 poziomy, możliwość czasowego wyłączenia

Regulacja głośności słuchawki

TAK

3 poziomy

Głośność głośnika

TAK

6 poziomów

Sygnał informacyjny

NIE

 

Dźwięki serwisowe

TAK

przy naciskaniu przycisków, w przypadku rozładowania akumulatorów lub złego ich stanu

Dioda LED nad wyświetlaczem

NIE

 

Przysłuchiwanie się rozmowie przez głośnik w słuchawce

TAK

 

Wyłączenie mikrofonu

TAK

możliwość wyłączenia mikrofonu podczas rozmowy (wyłączenie mikrofonu spowoduje załączenie muzyki dla rozmówcy)

Kolejność dzwonienia

TAK

(w przypadku zalogowania przynajmniej 2 słuchawek do bazy)
- dzwoni najpierw słuchawka preferowana a następnie pozostałe
- dzwoni tylko słuchawka preferowana 

Przypisywanie nazw słuchawkom

NIE

 

Możliwość zawieszenia słuchawki na ścianie

TAK

 

Akcesoria

TAK

Słuchawka nagłowna - KX-TCA89

TELEFONOWANIE

 

 

CLIP*

TAK

wyświetlenie numeru lub nazwy (jeśli nr został wpisany do książki telefonicznej), system FSK, ilość połączeń

Odbiór dowolnym przyciskiem

TAK

 

Automatyczne wybieranie numeru

TAK

12 razy co 40 sekund 

Lista dzwoniących

TAK

ostatnie 50 połączeń*

Lista wybieranych numerów

TAK

10 ostatnich wybieranych numerów

Szybkie wybieranie

TAK

9 przycisków szybkiego wybierania 

Przekazywanie połączeń do innych słuchawek

TAK

 

Gorąca linia

TAK

możliwość łączenia tylko z jednym zaprogramowanym numerem, łączenie odbywa się po podniesieniu słuchawki lub włączeniu systemu głośno mówiącego

Konferencja

NIE

możliwość utworzenia konferencji trójstronnej pomiędzy dwoma słuchawkami wewnętrznymi a abonentem zewnętrznym

Konsultacja

TAK

w czasie rozmowy zewnętrznej w tym samym czasie można połączyć się z innym abonentem wewnętrznym bez przerywana rozmowy a następnie wrócić do rozmowy zewnętrznej

Podsłuch

NIE

 

Odebranie lub odrzucenie połączenia oczekującego*

TAK

jeśli podczas rozmowy wewnętrznej nadejdzie sygnał połączenia zewnętrznego

Ustawienie uprawnień słuchawki

TAK

blokada rozmów zewnętrznych (bez alarmowych)
restrykcje dla numerów zaczynających się cyframi objętymi restrykcją (max 8), restrykcje dla wybranych słuchawek

Monitorowanie pokoju
(Babyfon)

NIE

 

Walkie-Talkie

NIE


Poczta głosowa

NIE

 

 DATA, CZAS, KOSZTY

 

 

Wyświetlanie daty i czasu

TAK

 

Wyświetlanie czasu lub
kosztów rozmowy*

TAK

czas lub nr osoby wywołującej*

Alarm

TAK

możliwość ustawienia alarmu na określoną godzinę

Terminarz

NIE

 

Opuszczone spotkania i rocznice

NIE

 

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

 

 

Książka telefoniczna

TAK


pojemność na około 200 wpisów, możliwość skopiowania całej książki telefonicznej, wybranych numerów do innej słuchawki wewnętrznej, ilość wolnego miejsca, polskie znaki, 9 kategorii (Rodzina Sąsiedzi, Znajomi...), funkcje związane z kategoriami*
 

Wybieranie głosowe

NIE

 

Lista operatorów

TAK

lista prefiksów (5) i nr międzymiastowych (25)

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA

 

 

Automatyczna sekretarka

NIE

 

Zdalna obsługa sekretarki 

NIE

nie dotyczy

Nagrywanie prowadzonej rozmowy

NIE

nie dotyczy

Funkcja DISA

NIE

nie dotyczy

STACJA BAZOWA 

 

 

Głośnik w stacji bazowej

NIE

 Meldowanie słuchawekTAK


- fabryczne: słuchawka w komplecie jest już zameldowana
- ręczne: dodatkowe słuchawki

- do stacji bazowej można zameldować do 6 słuchawek
- słuchawkę można zameldować do 4 stacji bazowej (jednocześnie może pracować tylko z jedną bazą)
- słuchawka dedykowana KX-A115
- do bazy można zalogować również pozostałe słuchawki:
KX-A120, KX-A114, KX-A118
 

Przywołanie słuchawki (paging)

TAK

 

Możliwość zawieszenia na ścianie

TAK

 

Współpraca z centralą abonencką

TAK

wybieranie tonowe/impulsowe, przycisk R, pauza

Ochrona stacji bazowej i słuchawki poprzez PIN

TAK 

 

Zasięg

 

300 m na otwartej przestrzeni i do 50 m wewnątrz budynku

Warunki pracy

 

5ºC-40ºC

Częstotliwość

 

1880 MHz- 1900 MHz

INNE

 

 


homologacja
12-miesięczna polska gwarancja 
polska instrukcja obsługi
 

 


 

Akumulatory 

 


pojemność 1200mAh, czas oczekiwania (około 160 godz.), czas rozmowy (około 20 godz.), czas ładowania (około 10 godz.)
  

Zawartość opakowania

 


stacja bazowa + zasilacz, słuchawka, klips do słuchawki, kabel telefoniczny, akumulatorki (AA R6) 2 szt., osłona baterii
  

* zależne od operatora