Polska SOTERIS.PL - 19 lat sprzedaży telefonów Gigaset

SIEMENS Gigaset E360

Telefony bezprzewodowe Telefony przewodowe Telefony systemowe VOIP / SiemensSklep internetowy TELEKOM.COM.PL

 

strona główna  kontakt  zamówienia  cenniki 
promocje  nowości  instrukcje  serwis  archiwum

Telefony Faksy Centrale Kopiarki Projektory RTV AGD BAterie Płyty Pamięci

INFO sklep@telekom.com.pl   601 50 10 28, (32) 221 20 12, (32) 726 35 19    9:00-17:00 Poniedziałek-Piątek

 TELEKOMUNIKACJA I SPRZĘT KOMPUTEROWY

Telefony bezprzewodowe

Telefony przewodowe

Telefony systemowe

Centrale

Telefony IP

Akcesoria do telefonów bezprzewodowych

Telefony
bezprzewodowe
Gigaset

Telefony
przewodowe
Gigaset

Telefony
systemowe
Optipoint, OpenStage

Centrale
Gigaset PRO
HiPath

Telefony VOIP
Bramki IP
Bazy DECT

Akcesoria
do Gigaset,
Hipath

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

TELEFON BEZPRZEWODOWY DECT
SIEMENS GIGASET E360

Siemens Gigaset E360
Gigaset E360 w kolorze Titanium. 

GIGASET E360
Bezprzewodowy aparat DECT z możliwością rozbudowy do małego systemu telefonicznego

Podstawowe funkcje:
- duża słuchawka przeznaczona dla ludzi starszych,
-
książka telefoniczna na 100 wpisów,
- duży podświetlany wyświetlacz,
- duża podświetlana klawiatura,
- prezentacja numeru przychodzącego (CLIP),
-
dzwonki polifoniczne,
-
menu w j. polskim,
- lista wybieranych i przychodzących numerów,
-
tryb głośnomówiący,
-
możliwość zalogowania do 3 dodatkowych słuchawek,
-
gniazdo słuchawek nagłownych 2.5 mm,
- cztery przyciski skróconego wybierania.

 

SIEMENS GIGASET E360
KONIEC SPRZEDAŻY

NASTĘPCA GIGASET E500

Kolor: Titanium.

Zestawy nagłowne z wtykiem 2,5 mm:
Słuchawki proste Plantronics
Słuchawki profesjonalne Plantronics
Słuchawki profesjonalne Axtel
Słuchawki proste Panasonic


Porównanie cen telefonów bezprzewodowych:
SIEMENS, PANASONIC, SAGEM, PHILIPS, GE, MAXCOM, GE, MOTOROLA, DIALON, SWISSVOICE.


Cennik Złóż zamówienie Kontakt

   ECO DECT


GIGASET E360 - OPIS (stan na dzień 12.06.2009)
© Prawa autorskie - Opracowanie stanowi własność firmy SOTERIS.PL.
Wykorzystanie tekstu może nastąpić tylko za pisemną zgodą właściciela. 
 

SŁUCHAWKA

 

Menu

Menu dostępne w 18 językach (w tym j. polski).

Wyświetlacz

Duży wyświetlacz monochromatyczny 1.42", 3 linie, podświetlenie w kolorze bursztynowym.
Informacje na wyświetlaczu: numer słuchawki, wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów (5 poziomów, 3 poziomy w trakcie ładowania), godzina, informacja o nowym połączeniu/wiadomości, symbol budzika wraz z godziną budzenia, symbole informujące o załączonej blokadzie klawiatury i wyłączonym dzwonku.

Podświetlana klawiatura

Podświetlenie w kolorze bursztynowym.

Programowalne przyciski

Programowalne przyciski skrótu oraz przycisk SOS (4). Przypisanie numeru zewnętrznego lub wewnętrznego połączenia grupowego.
Patrz również -> SKRÓCONE WYBIERANIE -> POŁĄCZENIA WEWNĘTRZNE

Tryb głośnomówiący

Rozmowa przy odłożonej słuchawce (multipleksowanie). Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym w trakcie rozmowy. Załączoną funkcję sygnalizuje podświetlany przycisk systemu głośnomówiącego. Przycisk sygnalizuje również połączenia przychodzące.

Blokada klawiatury

Blokada wyłączy się automatycznie po odebraniu połączenia oraz załączy się ponownie po zakończeniu rozmowy.

Wyłączenie słuchawki

Przycisk włączenia/wyłączenia słuchawki.
Po umieszczeniu na ładowarce słuchawka załącza się automatycznie.

Wymiary

Słuchawka: 55 x 165 x 28 mm (szer. x wys. x grubość).

Dodatkowe akcesoria

Zestawy nagłowne z wtykiem 2,5 mm:
Słuchawki proste Plantronics Słuchawki profesjonalne Plantronics

Waga słuchawki

bd

Przypis. nazw słuchawkom lub zm. nr wew.

brak

Bluetooth

brak 

Oprogramowanie QuinckSync

brak 

Gry

brak 

Możliwość zawieszenia na ścianie

brak, patrz -> BAZA

MULTIMEDIA, DŹWIĘKI, REGULACJA GŁOŚNOŚCI 

Melodie dzwonka


Słuchawka: 3 dzwonki klasyczne, 7 melodii polifonicznych. Zróżnicowanie dzwonków dla: połączeń zewnętrznych, wewnętrznych, budzika.
Nadejście połączenia sygnalizowane jest również migającym przyciskiem systemu głośnomówiącego oraz symbolem na wyświetlaczu.
 

Regulacja głośności dzwonka

Słuchawka: 5 poziomów.
Wyłączenie dzwonka, wyłączenie dzwonka połączenia przychodzącego.

Regulacja głośności słuchawki

5 poziomów dla słuchawki i systemu głośnomówiącego.
Wyciszenie słuchawki w trakcie rozmowy.

Sygnały informacyjne/serwisowe

Sygnały informacyjne (włączenie/wyłączenie).
Sygnał akumulatorów (zawsze, nigdy, tylko podczas rozmowy).

Melodia oczekiwania w trakcie konsultacji lub przełączania rozmów.

Wyłączenie mikrofonu

brak

Tryb nocny

brak

Alarm wibracyjny

brak

Folder "Moje dokumenty"

brak

Regulacja głośności stacji bazowej

brak

DATA, CZAS, KOSZTY

 

Wyświetlanie daty i czasu

Data i czas (tryb 24-godzinny).

Czas trwania oraz koszt rozmowy*

Wyświetlanie czasu trwania rozmowy.

Budzik

Ustawienie budzika na określoną godzinę z indywidualnym dzwonkiem.
Przy aktywowanym budziku czas budzenia wyświetlany jest na wyświetlaczu.
Czas trwania sygnału: 60 sekund. Wyłączenie dzwonka dowolnym przyciskiem.

Terminarz

brak

TELEFONOWANIE

 

 

 

Wybieranie numerów

1. Ręczne poprzez wpisanie numeru. Błędy podczas wpisywania numeru można skorygować.
2. Poprzez wybór numeru z książki telefonicznej lub innych list.
3. Poprzez naciśnięcie przycisków skróconego wybierania na słuchawce lub bazie.

Odbieranie / kończenie połączeń

1. Automatyczne odebranie po podniesieniu słuchawki z ładowarki i zakończenie po odłożeniu na ładowarkę.
2. Ręcznie poprzez przyciski rozpoczęcia i zakończenia rozmowy, przycisk wyświetlacza "Odbierz" lub przycisk systemu głośnomówiącego na słuchawce.

CLI/CLIP - identyfikacja rozmówcy*

Wyświetlanie numeru / nazwy osoby dzwoniącej.
Jeśli nr został wpisany do książki telefonicznej wyświetlana jest wpisana nazwa.

Preselekcja

Automatyczne dodawanie przed numer zapisanego prefiksu.
Lista z preselekcją dla numerów do których ma być dodany prefiks.
Lista bez preselekcji dla "wyjątków od reguły" (w tym przypadku wyjątkiem jest lista z preselekcją). 
Pojemność każdej z list: 11 wpisów czterocyfrowych Listy połączeń / wiadomości


1. Wszystkie połączenia lub połączenia nieodebrane
2. Wiadomości SMS. Zobacz ->SMS

Kasowanie wpisu lub całej listy. Oddzwonienie na numer z listy. Przekazanie numeru z listy do książki telefonicznej.

Lista 1
Wyświetlane jest 20 połączeń. Informacje do wpisów: numer lub nazwa, data i godzina, status wpisu (nowe połączenie, stare połączenie, odebrane połączenie).
Lista 1, 2
Nowy wpis (połączenie nieodebrane, wiadomość) sygnalizowany jest poprzez komunikat na wyświetlaczu.

 

Lista ponownego wybierania


10 ostatnio wybieranych (różnych) numerów. Jeśli numer jest zapisany w książce wyświetlona zostanie nazwa.
Zarządzanie wpisami: kasowanie pojedynczych wpisów lub całej listy, przekazanie numeru do książki telefonicznej, wybieranie numeru.
 

Przekazywanie połączeń do innych słuchawek


Przekazywanie połączeń do wszystkich słuchawek. W przypadku zajętości lub gdy rozmówca nie zgłasza się można powrócić do rozmowy zewnętrznej, rozmowa powróci automatycznie w przypadku braku odbioru połączenia.
 

Połączenia wewnętrzne

Tylko połączenie grupowe. Do połączeń należy przypisać jeden z przycisków skrótu (I-IV).
Patrz również  -> SŁUCHAWKA 
-> SKRÓCONE WYBIERANIE

Konsultacja/Zawieszenie połączenia

W czasie rozmowy zewnętrznej w tym samym czasie można połączyć się z abonentem wewnętrznym (bez przerywania rozmowy) a następnie wrócić do rozmowy zewnętrznej.

Konferencja/Podsłuch

Podsłuch - przyłączenie się do trwającej rozmowy prowadzonej przez abonenta wewnętrznego i zewnętrznego. W trakcie przyłączenie się trzeciego rozmówcy pozostali słyszą sygnał dźwiękowy. Jeśli pierwszy rozmówca wewnętrzny zakończy rozmowę drugi rozmówca może ją kontynuować.

Połączenia oczekujące przy połączeniu wewnętrznym.

Informacja na wyświetlaczu oraz dźwiękowa "pukanie" w trakcie połączenia wewnętrznego.

Usługi sieciowe*

brak

Automatyczne wybieranie numeru

brak

Walkie-Talkie

brak

Monitorowanie pokoju (Babyfon)

brak

Uprawnienia słuchawki

brak

Numer kierunkowy

brak

Gorąca Linia

brak

Połączenia alarmowe

brak

Odbiór dowolnym przyciskiem

brak

SMS-y

 


SMS*


Wysyłanie SMS-ów na telefony komórkowe i stacjonarne.
Wysyłanie SMS-ów na skrzynkę e-mail.
Wysyłanie na skrzynkę osobistą.
Odbiór SMS-ów z telefonów komórkowych i stacjonarnych.

Ilość centrów SMS: 4.
Automatyczna rejestracja w centrach SMS za pomocą kreatora.
Wyłączenia funkcji SMS.

Ilość skrzynek: 1 wspólna.
Listy wiadomości: odebranych (data, godzina) i roboczych.
Nowy SMS sygnalizowany jest poprzez informację na wyświetlaczu, miganie przycisku na słuchawce oraz krótki sygnał dźwiękowy.

Długość wiadomości 160 znaków.

Edycja danych: usuwanie wybranych pozycji lub całej listy SMS-ów wysłanych/odebranych, przesyłanie dalej, odpowiedź, użyj tekstu, przenoszenie numerów z SMS-ów.
Wiadomość SMS można zapisać na liście wiadomości wychodzących/roboczych, a następnie zmienić i wysłać.
 

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

 Książka telefoniczna


Pojemność 100 wpisów: numery (22), nazwa (16).
Wpisy w książce sortowane są w kolejności alfabetycznej.
Wyszukiwanie wpisu po pierwszym znaku. Kopiowanie numerów z listy połączeń, listy numerów wybieranych, wyświetlonego numeru.
Operacje na wpisach: edycja, kasowanie pojedynczych wpisów lub całej książki, pokaż numer, użyj numeru. Kopiowanie wpisów lub całej książki do innej słuchawki zameldowanej w tej samej bazie.
  

Szybkie wybieranie

Programowalne przyciski skrótu.
Przypisanie numeru zewnętrznego lub wewnętrznego połączenia grupowego.
Patrz również -> SŁUCHAWKA 
-> POŁĄCZENIA WEWNĘTRZNE

Wybieranie głosowe

brak

Głosowe info o dzwoniącym

brak

Lista prefiksów (Call-byCall)

brak

Sprawdzanie dostępnej pamięci

brak

Folder adresów e-mail

brak

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA

Poczta głosowa

Możliwość zapisania numeru dostępu do poczty głosowej u operatora.

Automatyczna sekretarka

brak

Zdalna obsługa sekretarki

brak

Indywidualne skrzynki głosowe 

brak

Sterowanie czasowe

brak

Nagrywanie prowadzonej rozmowy

brak

Funkcja DID (numer wewnętrzny)

brak

STACJA BAZOWA 

Możliwość zawieszenia na ścianie

 

Tryb ECO

Tryb ECO zapewnia obniżenie zużycia energii dzięki wykorzystaniu energooszczędnego zasilacza i dodatkowemu zmniejszeniu mocy nadawczej stacji bazowej. W przypadku jednej słuchawki, tryb ECO jest włączany jest automatycznie po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej. Zmniejszenie mocy nadawczej stacji bazowej można ustawić również ręcznie.

Meldowanie słuchawek

W bazie można zameldować do 4 słuchawek E36, lub zgodnych ze standardem GAP. Sposób meldowania: ręczny lub automatyczny.

Przywołanie słuchawki (paging)

Przywołanie słuchawek zameldowanych do bazy.
Przycisk przywołania służy również do meldowania słuchawek.

Współpraca z centralą abonencką

Wybieranie tonowe/impulsowe, czasowe przełączenie na wybieranie tonowe, ustawienie długości sygnału flash i pauz.

Ochrona stacji bazowej i słuchawki poprzez PIN

Ustawienia bazy.

Zasięg

300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach.
W trybie ECO zasięg zostaje zmniejszony. Zasięg jest uzależniony od charakterystyki budynku i innych warunków lokalnych.

Zasilanie

220/230V

Warunki pracy

5-45ºC, wilgotność względna 20-75%

Zużycie energii

2-3 W.

Częstotliwość

1880 MHz- 1900 MHz

Wymiary

bd

Waga stacji bazowej

bd

Głośnik w stacji bazowej

brak

Programowalne przyciski

brak

Zmiana nazwy stacji bazowej

brak

Dioda sygnalizacyjna

brak

INNE  

Akumulator

Pojemność** 700 mAh, czas oczekiwania (ok. 165 godz.), czas rozmowy (około 18 godz.).

Zawartość opakowania

Stacja bazowa Gigaset E360, słuchawka E36, zasilacz (długość kabla 1.5 m), kabel telefoniczny (długość przewodu 1.5 m), akumulatory 2 x AAA NiMH 700 mAh**, pokrywa tylna słuchawki, polska instrukcja obsługi z kartą gwarancyjna.


Interfejs:
Obsługiwane standardy
Kolory aparatu dostępne w Polsce: 
Rozpoczęcie sprzedaży:
Gwarancja:
Instrukcja obsługi:
Deklaracja zgodności:
Importer:
Kraj pochodzenia
 


podłączenie do jednej analogowej linii telefonicznej
DECT, GAP, ECO
Titanium
E360: 12/2007
24 miesiące, akumulatory 6 miesięcy
język polski
CE 0682
Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
Made in Germany
 

* zależne od operatora
** pojemność akumulatorów może ulec zmianie