TELEKOM - 19 lat sprzedaży telefonów Gigaset

Gigaset A420A 

Telefony bezprzewodowe Telefony przewodowe Telefony systemowe VOIP / SiemensSklep internetowy TELEKOM.COM.PL

 

kontakt  zamówienia  cenniki 
promocje  nowości  instrukcje  serwis  archiwum

 

INFO sklep@telekom.com.pl   601 50 10 28, (32) 221 20 12, (32) 726 35 19    9:00-17:00 Poniedziałek-Piątek

 TELEKOMUNIKACJA I SPRZĘT KOMPUTEROWY

Telefony bezprzewodowe

Telefony przewodowe

Telefony systemowe

Centrale

Telefony IP

Akcesoria do telefonów bezprzewodowych

Telefony
bezprzewodowe
Gigaset

Telefony
przewodowe
Euroset

Telefony
systemowe
Optipoint, OpenStage

Centrale
Gigaset PRO
HiPath

Telefony VOIP
Bramki IP
Bazy DECT

Akcesoria
do Gigaset,
Hipath

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

cennik

TELEFON BEZPRZEWODOWY DECT
GIGASET A420A


Gigaset A420A
Gigaset A420AGigaset A420AGigaset A420AGigaset A420A
Gigaset A420A

GIGASET A420A - prosty i funkcjonalny.
Bezprzewodowy aparat DECT z możliwością rozbudowy do małego systemu telefonicznego.

Podstawowe funkcje:
-
książka telefoniczna na 100 wpisów,
- system głośnomówiący,
- prezentacja numeru przychodzącego (CLIP),
- lista 10 wybieranych numerów,
- lista 25 ostatnich połączeń przychodzących,
- podświetlany wyświetlacz 1.8" i klawiatura,
- tryb nocny oddzielnie dla bazy i słuchawki,
- możliwość zalogowania 4 słuchawek,
- współpraca z Repeaterem,
- technologia HSP i ECO PLUS,
- automatyczna sekretarka na 25 minut nagrań.
  

 

GIGASET A420A
KONIEC SPRZEDAŻY

Kolor: czarny.

Porównanie cen telefonów bezprzewodowych:
SIEMENS, PANASONIC, SAGEM, PHILIPS, GE, MAXCOM, GE, MOTOROLA, DIALON, SWISSVOICE.

Cennik Złóż zamówienie Kontakt

AKCESORIA

Gigaset Repeater

Gigaset Repeater
urządzenie rozszerzające zasięg stacji bazowej

 

TELEFON BEZPRZEWODOWY DECT
GIGASET A420A


GIGASET A420A - OPIS
(stan na dzień 28.07.2012)
 
© Prawa autorskie - Opracowanie stanowi własność firmy SOTERIS.PL.
Wykorzystanie tekstu oraz formy graficznej prezentacji może nastąpić tylko za pisemną zgodą właściciela. 
 

SŁUCHAWKA

 


Menu

Menu dostępne w 24 językach (w tym j. polski).


Wyświetlacz

Wyświetlacz monochromatyczny, 1.8", 4 linie, podświetlenie w kolorze białym. 
Informacje na wyświetlaczu: numer/nazwa słuchawki, symbol trybu ECO+, wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów (5 poziomów, 4 poziomy w trakcie ładowania), wkaźnik zasięgu (5 poziomów), godzina, dzień i miesiąc, informacja o nowym połączeniu, symbol budzika wraz z godziną budzenia,ikona automatycznej sekretarki, symbole informujące o załączonej blokadzie klawiatury i wyłączonym dzwonku. Zmiana kontrastu wyświetlacza: 1-9. Włączenie dużych cyfr.

Tryb głośnomówiący

Rozmowa przy odłożonej słuchawce (multipleksowanie). Przełączanie pomiędzy trybem słuchawki a trybem głośnomówiącym w trakcie rozmowy. Załączoną funkcję sygnalizuje podświetlany przycisk systemu głośnomówiącego. Przycisk sygnalizuje również połączenia przychodzące.

Podświetlana klawiatura

Podświetlana klawiatura na bursztynowo oraz przycisk odbioru połączeń (systemu głosnomówiącego) na zielono.


Blokada klawiatury

Blokada wyłączy się automatycznie po odebraniu połączenia oraz załączy się ponownie po zakończeniu rozmowy.


Wyłączenie słuchawki

Przycisk włączenia/wyłączenia słuchawki.
Po umieszczeniu na ładowarce słuchawka załącza się automatycznie.


Wymiary

156x48x28 (wys. x szer. x grubość).

Waga słuchawki

113 g (z akumulatoami)

Programowalne przyciski

brak

Przypis. nazw słuchawkom lub zm. nr wew.

brak

Bluetooth

brak 

Oprogramowanie QuinckSync

brak 

Dodatkowe akcesoria

brak 

Gry

brak 

MULTIMEDIA, DŹWIĘKI, REGULACJA GŁOŚNOŚCI 


Melodie dzwonka

Słuchawka: 3 dzwonki klasyczne, 17 melodii polifonicznych. Zróżnicowanie dzwonków dla: połączeń zewnętrznych, wewnętrznych, budzika.
Baza: 3 dzwonki klasyczne, 3 melodie polifoniczne.
Nadejście połączenia sygnalizowane jest również komunikatem na wyświetlaczu i miganiem przycisku odbioru połączeń.


Regulacja głośności dzwonka

Słuchawka i baza: 5 poziomów + crescendo.
Wyłączenie dzwonka, wyłączenie dzwonka połączenia przychodzącego.
Wyłączenie dzwonka dla połączeń anonimowych.


Regulacja głośności słuchawki

5 poziomów słuchawki i 5 poziomów systemu głośnomówiącego.
Wyciszenie słuchawki w trakcie rozmowy (w przypadku zameldowania do bazy przynajmniej dwóch słuchawek).

Tryb nocny

Wyłączenie dzwonka w słuchawce i bazie (oddzielnie) dla połączeń zewnętrznych w określonym przedziale czasowym.


Sygnały informacyjne/serwisowe

Sygnały informacyjne (włączenie/wyłączenie).
Sygnał akumulatorów (włączenie/wyłączenie).

Melodia oczekiwania w trakcie konsultacji lub przełączania rozmów (wł/wył).

Wyłączenie mikrofonu w trakcie rozmowy

 

Alarm wibracyjny

brak

Folder "Moje dokumenty"

brak

Regulacja głośności stacji bazowej

brak

DATA, CZAS, KOSZTY

 

Wyświetlanie daty i czasu

Data i czas (tryb 24-godzinny).

Czas trwania oraz koszt rozmowy*

Wyświetlanie czasu trwania rozmowy.

Budzik

Ustawienie budzika na określoną godzinę z indywidualnym dzwonkiem. Przy aktywowanym budziku czas budzenia wyświetlany jest na wyświetlaczu zamiast daty.
Czas trwania sygnału: 60 sekund. Wyłączenie dzwonka dowolnym przyciskiem.

Terminarz

brak

TELEFONOWANIE

 

Wybieranie numerów

1. Ręczne poprzez wpisanie numeru i naciśnięcie przycisku połaczenia.
Błędy podczas wpisywania numeru można skorygować.
2. Ręczne poprzez przytrzymanie przycisku połączenia i wpisaniu numeru.
2. Poprzez wybór numeru z książki telefonicznej lub innych list.

Odbieranie / kończenie połączeń

1. Automatyczne odebranie po podniesieniu słuchawki z ładowarki i zakończenie po odłożeniu na ładowarkę.
2. Ręcznie poprzez przyciski rozpoczęcia (systemu głosnomówiącego) i zakończenia rozmowy.

CLI/CLIP - identyfikacja rozmówcy*

Wyświetlanie numeru / nazwy osoby dzwoniącej.
Jeśli nr został wpisany do książki telefonicznej wyświetlana jest wpisana nazwa.
Aktulizacja daty i czasu w trakcie połączenia przychodzącego. Parametry: zawsze, nigdy, jednorazowo.
Wyłączenie dzwonka dla połączeń anonimowych.

Preselekcja

Automatyczne dodawanie przed numer zapisanego prefiksu (20cyfr).
Lista z pierwszymi cyframi numerów dla których ma być dodawany prefiks.
Lista z pierwszymi cyframi numerów dla których nie ma być dodawany prefiks.

Pojemność każdej z list: 11 wpisów dwucyfrowych.
Tymczasowe wyłączenie preselekcji.Listy połączeń / wiadomości


Wszystkie połączenia lub połączenia nieodebrane, wiadomości automatycznej sekretarki.
Kasowanie wpisu lub całej listy. Oddzwonienie na numer z listy. Przekazanie numeru z listy do książki telefonicznej.

Wyświetlane jest 25 połączeń. Informacje do wpisów: numer lub nazwa, data i godzina, status wpisu (nowe połączenie, stare połączenie).
Nowy wpis (połączenie nieodebrane) sygnalizowany jest poprzez komunikat na wyświetlaczu oraz krótkim sygnałem dźwiękowym.

 

Lista ponownego wybierania


10 ostatnio wybieranych (różnych) numerów. Jeśli numer jest zapisany w książce wyświetlona zostanie nazwa.
Zarządzanie wpisami: kasowanie pojedynczych wpisów lub całej listy, przekazanie numeru do książki telefonicznej, wybieranie numeru.
 

Przekazywanie połączeń do innych słuchawek


Przekazywanie połączeń do wybranej lub wszystkich słuchawek z tej samej bazy. W przypadku zajętości lub gdy rozmówca nie zgłasza się można powrócić do rozmowy zewnętrznej, rozmowa powróci automatycznie w przypadku braku odbioru połączenia.
 

Połączenia wewnętrzne

Połączenie z wybraną słuchawką lub połączenie grupowe.

Konsultacja/Zawieszenie połączenia

W czasie rozmowy zewnętrznej w tym samym czasie można połączyć się z abonentem wewnętrznym (bez przerywania rozmowy) a następnie wrócić do rozmowy zewnętrznej.

Konferencja/Podsłuch

Podsłuch - przyłączenie się do trwającej rozmowy prowadzonej przez abonenta wewnętrznego i zewnętrznego. W trakcie przyłączenie się trzeciego rozmówcy pozostali słyszą sygnał dźwiękowy. Jeśli pierwszy rozmówca wewnętrzny zakończy rozmowę drugi rozmówca może ją kontynuować.

Połączenia oczekujące przy połączeniu wew.

brak

Usługi sieciowe*

brak

Automatyczne wybieranie numeru

brak

Walkie-Talkie

brak

Monitorowanie pokoju (Babyfon)

brak

Uprawnienia słuchawki

brak

Numer kierunkowy

brak

Połączenia alarmowe

brak

Gorąca Linia

brak

Odbiór dowolnym przyciskiem

brak

SMS-y

 

SMS

brak  

KSIĄŻKA TELEFONICZNA

 Książka telefoniczna


Pojemność 100 wpisów: numery (22), nazwa (14)
.
Wpisy w książce sortowane są w kolejności alfabetycznej.
Wyszukiwanie wpisu po pierwszym znaku. Kopiowanie numerów z listy połączeń, listy numerów wybieranych.


Operacje na wpisach: edycja, kasowanie pojedynczych wpisów lub całej książki, pokaż numer, użyj numeru (zmienianie lub uzupełnianie numeru, wybieranie lub włączanie dalszych funkcji za pomocą MENU).

Kopiowanie wpisów lub całej książki do innej słuchawki zameldowanej w tej samej bazie.

  

Szybkie wybieranie

Do przycisków numerycznych (2-9) można przypisać: numer z książki telefonicznej.

Wybieranie głosowe

brak

Głosowe info o dzwoniącym

brak

Lista prefiksów (Call-byCall)

brak

Sprawdzanie dostępnej pamięci

brak

Folder adresów e-mail

brak

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA


Automatyczna sekretarka


Wszystkie komunikaty sekretarki w j. polskim, angielskim i węgierskim.

Obsługa za pomocą: słuchawki, bazy, dostępu zdalnego.

Pojemność: 20-25 min.
Głosowa informacja o wolnej pamięci jest podawana po włączeniu sekretarki.

Aktywacja po: 10 sek., 18 sek., 30 sek., brak opóźnienia, automatycznie (w przypadku braku wiadomości na sekretarce po 18 s. lub po 10 s. w przypadku nagranych wiadomości).
Długość nagrywania wiadomości: 180 sekund, 120 sekund, 60 sekund lub maksimum.
Jeden komunikat standardowy (odbierz i nagraj), nagrany fabrycznie lub własny.
Długość komunikatu zapowiedzi 3-170 s.

Po zapełnieniu pamięci sekretarka wyłączy się (komunikat na wyświetlaczu).

Przejęcie rozmowy podczas nagrywania.

Lista z liczbą nowych lub przeczytanych odsłuchanych wiadomości.
Informacje szczegółowe (głosowe): data i czas nagrania wiadomości, numer abonenta.

Nowa wiadomość sygnalizowana jest poprzez informację na wyświetlaczu,.

Odtwarzanie wiadomości słuchawka: odtwarzanie/stop, przewijanie do następnej wiadomości, przewijanie do początku wiadomości lub do poprzedniej, pominięcie nagłówka, przejście do treści następnej wiadomości, usuwanie bieżącej wiadomości.

Odtwarzanie wiadomości baza: odtwarzanie/stop, włączenie wyłączenie sekretarki, regulacja głosności, przewijanie do początku wiadomości lub do poprzedniej, przejście do następnej wiadomości, usuwanie bieżącej wiadomości.

Podczas odtwarzania wiadomości automatycznie załączy się system głośnomówiący.

Edycja na wpisach:
usuwanie pojedynczego lub wszystkich odtworzonych nagrań, przekazanie numerów z nagranych wiadomości do książki telefonicznej.

Przycisk "1" - szybki dostęp do sekretarki lub poczty głosowej.
Ochrona nagrań w przypadku awarii zasilania.
 

Zdalna obsługa sekretarki 

Odsłuchiwanie wiadomości, przewijanie do poprzedniej, przewijanie do początku bieżącej,wstrzymanie odtwarzania, przewijanie do następnej, usuwanie biężacej wiadomości, załączenie sekretarki.

Poczta głosowa

Możliwość zapisania numeru dostępu do poczty głosowej u operatora.

Automatyczna sekretarka

brak

Zdalna obsługa sekretarki 

brak

Indywidualne skrzynki głosowe 

brak

Sterowanie czasowe

brak

Nagrywanie prowadzonej rozmowy

brak

Funkcja DID (numer wewnętrzny)

brak

STACJA BAZOWA 

Możliwość zawieszenia na ścianie

 

Tryb ECO

Telefon jest przyjazny dla środowiska dzięki energooszczędnemu zasilaczowi i zmniejszaniu mocy nadawczej.
Moc nadawcza słuchawki jest zmniejszana w zależności od jej oddalenia od stacji bazowej. Sygnał radiowy słuchawki jest wyłączany w trybie gotowości. Stacja bazowa utrzymuje jednak kontakt ze słuchawką przy użyciu mniejszej ilości sygnałów radiowych.
Tryb ECO: obniżenie mocy nadawczej o 80% podczas rozmów.
- zasięg stacji bazowej jest zmniejszony
Tryb ECO+: wyłączenie mocy nadawczej (100%) w stanie gotowości.
- czas gotowości słuchawki skraca się,
- nawiązanie połączenia może być opóźnione
- tryb ECO+ zostaje automatycznie wyłączony w przypadku zalogowaniia do bazy słuchawki nie wspierającej tego trybu.
W trybach ECO nie można korzystać z Repeatera

Meldowanie słuchawek

W bazie można zameldować do 4 słuchawek A420H lub zgodnych ze standardem GAP. Sposób meldowania: ręczny lub automatyczny.

Przywołanie słuchawki (paging)

Przywołanie słuchawek zameldowanych do bazy.
Przycisk przywołania służy również do meldowania słuchawek.

Współpraca z centralą abonencką / routerem

Wybieranie tonowe/impulsowe, czasowe przełączenie na wybieranie tonowe, ustawienie długości sygnału flash i pauz.
Tryb echa (XES) - ograniczenie echa w przypadku podłączenia telefonu do routera.

Ochrona stacji bazowej i słuchawki poprzez PIN

Ustawienia bazy.

Zasięg

 
300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach.
Wydłużenie zasięgu poprzez:
Gigaset Repeater.
W trybie ECO zasięg zostaje zmniejszony. W trybie ECO+ Repeater nie działa.

Zasięg jest uzależniony od charakterystyki budynku i innych warunków lokalnych.
  

Zasilanie

230V

Warunki pracy

5-45ºC, wilgotność względna 20-75%

Zużycie energii

1.0-1.2 W.

Częstotliwość

1880 MHz- 1900 MHz

Wymiary

64x128x103 (wys. x szer. x grubość)

Waga stacji bazowej

72 g.

Głośnik w stacji bazowej

brak

Zmiana nazwy stacji bazowej

brak

Dioda sygnalizacyjna

brak

INNE  

Akumulator

Pojemność** 550 mAh, czas oczekiwania (ok. 240 godz.), czas rozmowy (około 20 godz.).
Zalecane akumulatory: 450-1000 mAh (max czas rozmów ok. 360, max czas gotowości ok. 1000 godz.).


Zawartość opakowania

Gigaset A420A: stacja bazowa Gigaset A420A, słuchawka A420H, zasilacz C39280-Z4-C707(długość kabla 1.9 m), kabel telefoniczny (długość przewodu 1.8 m), akumulatory 2 x AAA NiMH 550 mAh**, pokrywa tylna słuchawki, polska instrukcja obsługi z kartą gwarancyjna.
 
Gigaset A420A duo: elementy modelu A420A oraz dodatkowo: słuchawka A220H, ładowarka i zasilacz, akumulatory 2 x AAA NiMH 450 mAh**. 


Interfejs:
Obsługiwane standardy
Obsługiwana czcionka w słuchawce
Kolory aparatu dostępne w Polsce: 
Rozpoczęcie sprzedaży:
Następca modelu:

Gwarancja:
Instrukcja obsługi:
Deklaracja zgodności:
Importer:
Kraj pochodzenia
 


podłączenie do jednej analogowej linii telefonicznej
DECT, HSP, GAP, ECO, ECO+

Europa Środkowa (polskie znaki)
Black
05/2012

A400, A400 duo

24 miesiące, akumulatory 6 miesięcy
język polski
CE 0682
Gigaset Communications Polska Sp. z o.o.
Made in Germany

 


* zależne od operatora
** pojemność akumulatorów może ulec zmianie